Volejte ZDARMA po–pá od 8 do 16 hodin: 800 888 101 nebo pište na info@ait-cesko.cz

Zkouška profesní kvalifikace

Instalatér/instalatérka soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M)

O ZKOUŠCE

Zkouška profesní kvalifikace Instalatér/instalatérka soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů je prováděna na základě zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. a jeho novel. Tento zákon definuje osobu oprávněnou instalovat systémy vyrábějící energii z obnovitelných zdrojů, s přispěním státních dotací (např. Kotlíkové dotace, Nová zelená úsporám). Podmínkou pro získání dotace na tepelné čerpadlo je instalace odborně způsobilou osobou. Při vyřizování žádosti o proplacení dotace je instalatér povinen předložit platné osvědčení pro příslušnou profesní kvalifikaci. V opačném případě se dotace na instalaci nevztahuje.

Zkouška vychází z tzv. hodnoticího standardu a zaměřuje se na činnost tepelných čerpadel, instalaci, údržbu a opravy soustav s tepelnými čerpadly, orientaci v legislativě, normách, certifikaci apod.

CO BY VÁM NEMĚLO UNIKNOUT?

 1. Osvědčení má omezenou platnost, která končí uplynutím 5 let od data vydání. Poté se lze zúčastnit přezkoušení a získat osvědčení s novou platností.

 2. Zkoušku může absolvovat každá fyzická osoba, která má požadované vzdělání a praxi v oboru, nebo účastník rekvalifikace podle zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti.

 3. Místem konání zkoušek profesní kvalifikace je ait academy společnosti ait-česko s.r.o., na adrese: V Lomech 2376/10a, 149 00 Praha 11 – Chodov.

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Pro přihlášení ke zkoušce profesní kvalifikace vyplňte níže uvedený registrační formulář. Termíny zkoušek se vypisují na základě zájmu uchazečů. O konkrétním termínu vás budeme informovat po obdržení vyplněné přihlášky. Po stanovení termínu zkoušky obdržíte výzvu k úhradě zkoušky/přezkoušení. Úhradou částky závazně potvrzujete svou účast.

Cena zkoušky je 4.000 Kč (bez DPH). V případě přezkoušení je cena snížená na 2.500 Kč (bez DPH).

  Pokud nesplňujete některé z tohoto vzdělání, není možné zkoušku započít.


  Adresa - trvalé bydliště:


  Adresa - doručovací:

  Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

  S nabídkou termínů se vám ozveme individuálně.