Volejte ZDARMA po–pá od 8 do 16 hodin: 800 888 101 nebo pište na info@ait-cesko.cz

Zpět na články

Jaké dotace lze na tepelné čerpadlo Samsung čerpat?

Rádi bychom si pořídili tepelné čerpadlo, ale pořizovací náklady jsou pro nás příliš vysoké. Jaké jsou naše možnosti?

Zuzana N., Olomouc
Pokračovat ve čtení

Petr Bareš Jednatel společnosti

Tepelná čerpadla Samsung jsou registrována ve státních dotačních programech Nová zelená úsporám a Kotlíková dotace. Na všechny jednotky lze čerpat dotace, které mohou pokrýt začnou část nákladů na pořízení a montáž. Program Nová Zelená úsporám navíc rozšiřuje své portfolio podporovaných aktivit a od září 2023 přispěje i na výměnu starých plynových kotlů.

Pokud si nejste jistí, zda máte na dotaci nárok, přečtěte si náš článek, kde veškeré podmínky pro získání dotace shrnujeme, nebo se nám ozvěte, a společně vaše možnosti probereme.

Kotlíková dotace

Domácnosti s nízkými příjmy – zejména senioři, invalidní důchodci a lidé pobírající příspěvek na bydlení, mohou získat až 95% dotaci na výměnu emisně nevyhovujícího kotle na pevná paliva. Nová výzva kotlíkových dotací s alokací 1,7 miliardy korun poskytne podporu přibližně 15 tisícům nízkopříjmovým domácnostem.

Na co lze dotaci čerpat?

Dotace je určena na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj vytápění.

Od 1. září 2024 se podle zákona o ochraně ovzduší nebudou moci používat kotle, které nebudou splňovat nejméně 3. emisní třídu. Tomu, kdo bude i nadále používat kotel produkující více emisí, hrozí pokuta až 50 000 Kč.

 

Kdo má na dotaci nárok?

 1. Vlastník či spoluvlastník nemovitosti (rodinného domu, bytové jednotky bytového domu nebo trvale obývaného rekreačního objektu)
 2. Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně
 3. Žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období mezi 1. lednem 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení

Kolik peněz můžete získat?

Podpora je poskytována na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši až 95 % ze způsobilých výdajů. Maximální výše dotace na tepelné čerpadlo je v rámci kotlíkových dotací 180 000 Kč.


Nová zelená úsporám

Vlastníci nemovitostí, kteří nespadají do kategorie domácností s nižšími příjmy, mohou čerpat dotaci na výměnu neekologického zdroje vytápění z programu Nová zelená úsporám. Při výměně starého kotle za tepelné čerpadlo může dotace pokrýt až 50 % pořizovacích nákladů. Od září 2023 lze nově získat podporu i při přechodu z vytápění starým plynovým kotlem.

Na co lze dotaci čerpat?

Podpora je určena na výměnu hlavního zdroje vytápění v rodinných domech a vymezených bytových jednotkách s případnou přípravou teplé vody včetně příslušenství a jeho zapojení do otopné soustavy.

Dotaci na tepelné čerpadlo lze využít na výměnu:

 • plynových kotlů starších 20 let,
 • neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy,
 • kotlů na topné oleje,
 • lokálních topidel využívaných jako hlavní zdroj tepla,
 • elektrického vytápění.

Podporu na výměnu plynového vytápění lze poskytnout pouze pro rodinné domy, splňující požadavky na energetickou náročnost budovy (třída A – D). Pro náhradu elektrokotlů již není potřeba mít průměrný součinitel prostupu tepla maximálně v klasifikační třídě D. 

 

Kdo má na dotaci nárok?

 1. Vlastníci stávajících rodinných domů využívaných k trvalému bydlení
 2. Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 3. Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik peněz můžete získat?

Podpora je poskytována na instalace realizované od 1. 1. 2021. Výše dotace může pokrýt i 50 % způsobilých výdajů.

A) Tepelné čerpadlo s bojlerem
Pořizujete si tepelné čerpadlo nejen za účelem vytápění, ale i pro přípravu teplé užitkové vody?

 • Dotace na tepelné čerpadlo Samsung vzduch-voda připojené k FV systému – 140 000 Kč
 • Dotace na tepelné čerpadlo Samsung vzduch-voda – 100 000 Kč

B) Tepelné čerpadlo bez bojleru
Budete tepelným čerpadlem pouze vytápět?

 • Dotace na tepelné čerpadlo Samsung vzduch-voda – 80 000 Kč

Žádost o dotaci vám pomůžeme vyřídit

Netrapte se zbytečným papírováním. Napište nám, a my vám žádost o dotaci pomůžeme vyřídit.

Přejít na kontakt